Cách Chọn Cá Chép Chuẩn Đưa Ông Táo 23 Tháng Chạp

Phong tục thả cá chép ngày 23 tháng Chạp để đưa ông Táo về trời đã có từ rất lâu rồi và trở thành một nét văn hóa quý của người Việt Nam chúng...